Privacyverklaring

Privacy verklaring

Laatste update: 2023

Dit is de privacyverklaring van Atelier Margreet Boonstra (hierna “Margreet Boonstra” of “ik”).

Margreet Boonstra is gevestigd in Drachten aan Het Buitenstvallaat 4. Het Kamer van Koophandelnummer van Margreet Boonstra is: 01161358.

Margreet Boonstra zelf is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Margreet Boonstra houdt toezicht op de gegevensverwerking van Atelier Margreet Boonstra. Indien je klachten of vragen hebt kun je contact opnemen met Margreet Boonstra. Dit kan per post aan: Margreet Boonstra, Buitenstvallaat 4, 9204WX, Drachten, of per e-mail via info@margreetboonstra.nl

In deze verklaring leg ik uit wat het algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Ik beschrijf welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, hoe ik jouw privacy waarborg en welke rechten je hebt.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die ik verwerk van klanten en cursisten van Atelier Margreet Boonstra, bezoekers van mijn website, leveranciers en alle overige relaties van Margreet Boonstra.

Wat is het algemene privacybeleid van Margreet Boonstra?

 • Margreet Boonstra respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.margreetboonstra.nl, van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • Margreet Boonstra stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.
 • Margreet Boonstra deelt jouw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • Margreet Boonstra is actief op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Margreet Boonstra rekening met jouw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamel ik jouw persoonsgegevens en hoe kom ik  hieraan?

Margreet Boonstra verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • je gegevens invult of achterlaat in haar atelier of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website, multimedia of per telefoon;
 • een zakelijke relatie met Margreet Boonstra hebt;

De gegevens die ik van jou verzamel lever je zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kan ik de gegevens uit mijn bestanden/ database halen, zodat jij niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren.

Voor welke doelen verzamel ik jouw persoonsgegevens?

Margreet Boonstra verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Communicatie. Ik gebruik je contactgegevens om contact met je op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is. Verder om je te informeren over mijn diensten of om je op de hoogte te stellen van nieuwe acties en aanbiedingen. Daarnaast gebruik ik je telefoonnummer, als je daar toestemming voor hebt gegeven, om je persoonlijk te informeren over voor jou relevante aanbiedingen of om je op te nemen in voor jou relevante WhatsApp-groep(en).
 2. Uitvoeren contract. Als je klant of leverancier bent van Margreet Boonstra dan verwerk ik jouw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 3. Wet- en regelgeving. Ik verwerk jouw persoonsgegevens indien ik daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht ben.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Ik verwerk jouw gegevens omdat ik deze gegevens nodig heb voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst met jou, omdat ik een wettelijke verplichting heb, jij daartoe toestemming hebt verleend of omdat ik daar een gerechtvaardigd belang voor heb.

Als je Margreet Boonstra toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen jouw persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop je deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Margreet Boonstra ?

Margreet Boonstra verwerkt jouw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder tref je een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 1. Contactformulier

Op de website van Margreet Boonstra kun je contact opnemen met Margreet Boonstra via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer je een vraag of een klacht hebt. Deze komt binnen als email en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die ik je vraag in te vullen, heb ik nodig om met jou te kunnen communiceren en je zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Jouw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van jouw vraag of klacht.

 1. Gevonden voorwerpen

Op gevonden voorwerpen uit het atelier kunnen persoonsgegevens staan. Deze worden alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat het gevonden voorwerp aan de juiste persoon wordt meegegeven.

 1. Persoonlijke gegevens

Ik gebruik jouw persoonlijke gegevens voor het maken van de aankoop- of cursusfactuur en/of om je te informeren.

 1. Gratis wifi

Ik bied cursisten uitsluitend in mijn Atelier en tijdens lessen gratis wifi aan. Dit verloopt via KPN. Door gebruik te maken van mijn wifinetwerk, ga je akkoord met de voorwaarden van KPN en met de manier waarop zij jouw persoonsgegevens verwerken. Ik ben niet aansprakelijk voor evt. problemen die bij jou zijn ontstaan door het gebruik van dit netwerk. Eventuele onregelmatigheden of problemen met de verbinding worden zo spoedig mogelijk verholpen maar er bestaat voor cursisten geen gebruikersrecht. Buiten de lessen is het niet of uitsluitend in overleg toegestaan van dit netwerk gebruik te maken.

 1. Inkoop / leveranciers

Margreet Boonstra verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Margreet Boonstra verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.

 

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

Margreet Boonstra bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Margreet Boonstra. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Margreet Boonstra maximaal vijf jaar jouw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Leverancier gegevens Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang jij mijn contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Camerabeelden       van cursisten tijdens lessen Zonder jouw toestemming worden er geen foto’s, video of filmbeelden bewaard of gedeeld op sociale media, website of in appgroepen. Bewaarde beelden worden na het beëindigen van onze relatie of anders na uiterlijk vijf jaar vernietigd

Deel ik jouw gegevens?

Margreet Boonstra is een eenmanszaak. Haar bedrijfsadministratie (belastingen) wordt verwerkt door BMA belasting en adviesbureau, Stationsweg 92, 9201 GR Drachten.

Als ik jouw gegevens met dit bedrijf of een ander bedrijf deel, leg ik die derde de verplichting op om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Als ik een derde partij in zou schakelen die is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) neem ik daar waar nodig extra maatregelen.

Margreet Boonstra verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt Margreet Boonstra jouw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveilig ik jouw gegevens?

Ik beveilig jouw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die ik tref zijn:

 • Ik beveilig mijn website met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Mijn software is geüpdatet en ik maak gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord
 • alleen ik heb toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • Ik sluit een overeenkomst af met eventuele derden die in mijn opdracht jouw persoonsgegevens verwerken waardoor jouw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Margreet Boonstra. Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Margreet Boonstra een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@margreetboonstra.nl  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal persoonlijk  beoordelen of ik gehoor moet en kan geven aan jouw verzoek. Ik  reageer hier zo snel mogelijk op.

Indien je klachten hebt over mijn gegevensverwerking, dan verzoek ik jou dit zo snel mogelijk te melden. Uiteraard hoop ik hier samen met jou uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wat als het privacybeleid van Atelier Margreet Boonstra wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en mijn diensten kunnen veranderen. Ik behoud mij dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2020 is aan mijn cursisten gecommuniceerd en vind je op mijn website.